Школяр УкраїниТваринний світ - складова частина природи. Зоологія - наука про тварин. Тварини

Тварини - одне з чотирьох царств живої природи. Тваринний світ - історично складена сукупність особин одного або багатьох видів тварин у межах якої-небудь території. Тваринний світ характеризується видовим складом (фауною) і чисельністю особин.

Тваринний і рослинний світ - це невід’ємні й тісно пов’язані між собою частини довкілля. Між рослинними і тваринними організмами багато спільного: їх тіла складаються з клітин, представникам тих та інших властиві подразливість, обмін речовин, ріст, розмноження, спадковість, мінливість, внутрішня регуляція. Це свідчить про єдність походження усіх мешканців Землі від одного кореня - первинних живих організмів, розвиток яких і призвів до утворення різних груп організмів - царств Дроб’янки, Рослини, Гриби, Тварини.

Характерні особливості тварин

Характерними особливостями тварин є:

- гетеротрофне живлення;

- рухливість, активність;

- мінлива форма тіла;

- ріст, обмежений певним періодом життя;

- подразливість у вигляді таксисів у одноклітинних і рефлексів у багатоклітинних;

- у клітинах відсутні клітинні стінки, пластиди, крупні вакуолі;

- запасною речовиною клітин є глікоген.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.