Школяр УкраїниЗбільшувальні прилади. Будова рослинної клітини. Різноманітність рослинних клітин. Життєдіяльність клітини

Клітинаце складна саморегулююча система, що є одиницею будь-якого організму, у тому числі й рослинного. Їй притаманні всі властивості живого: дихання, живлення, обмін речовин, подразливість, здатність до поділу і самовідтворення.

Будову клітини та її склад можна вивчити тільки за допомогою збільшувальних приладівмікроскопів (від гр. мікромалий і скоперозглядати).

Існують одноклітинні рослинні організми (їх тілоце тільки одна клітина, наприклад, одноклітинні водорості) та багатоклітинні (справжні багато­клітинні рослини).

Рослинна клітина має зовнішню клітинну оболонку, що відрізняє її від тваринної клітини. Власне клітина має три основні частини: клітинну мембрану (знаходиться під клітинною оболонкою), гетерогенну цитоплазму, в яку занурене ядро, та вакуолю.

Клітинна мембранатонка плівка (плазмалема), в утворенні якої беруть участь жироподібні речовини, білки. Мембрана виконує важливі функції: захищає живий вміст клітини від механічних дій, сприймає молекулярні сигнали (наприклад, гормонів), регулює перенесення речовин у клітину та з клітини, зберігає при цьому постійність внутрішньоклітинного складу, бере участь у побудові специфічних випинів цитоплазми (війок, джгутиків).

Цитоплазма (від гр. китосклітина та плазмаутворення)напіврідке внутрішнє середовище клітини, пронизане багатьма ниткоподібними утвореннями, які виконують опірну функцію. У ній знаходяться органели — постійні клітинні структури, кожна з яких виконує притаманні їй функції. Складається цитоплазма з води (близько 80 %), органічних і неорганічних сполук. Її найхарактернішими органелами є пластиди та ядро. Цитоплазмі притаманний постійний рух.

Пластиди вкриті однією або двома мембранами, які обмежують їх внутрішній вміст. Вони бувають безбарвні або забарвлені в різні кольори:

•  хромопласти — бувають жовтогарячі, червоні, жовті, визначають забарвлення квітів, плодів, осіннього листя;

• лейкопластибезбарвні;

• хлоропластизеленого кольору, містять хлорофіл; вони відіграють найважливішу рольу них здійснюється фотосинтез.

Пластиди одного типу можуть переходити в інший.

Вакуолі обмеже­ні власною мембраною та заповнені клітинним соком — водним розчином ор­га­нічних і неор­га­нічних речовин. Вакуолі підтримують тиск усередині клітини, сприяють збереженню її форми.

Ядроносій властивостей клітини і всього організму в цілому.

Оболонка ядра складається з двох мембран і пронизана порами (отворами). Носіями спадкової інформації є хромосоми, що містяться в ядрі. Кількість хромосом для кожного виду є сталою. В ядрі знаходяться щільні утворенняядерця. Хромосоми та ядерця занурені в ядерний сік.

Поділ клітин. Ріст упродовж усього життяця особлива властивість рослиндосягається шляхом поділу клітин. Групи клітин, які здатні ділитися, знаходяться в окремих частинах рослинного організму. Поділу клітин передує поділ ядра, в якому міститься спеціальна речовинадезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК). Ядерна оболонка розпадається, хромосоми вкорочуються, потовщуються і подвоюються,  стають помітні їх дві частинихроматиди. У подальшому зв’язок між хроматидами порушується, вони відходять одна від одної до полюсів як самостійні дочірні хромосоми. Дві нові клітини отримують той самий набір хромосом, що мала материнська клітина, і зберігають усі її властивості. Поділ клітини завершується відновленням ядра в новоутворених клітинах і відокремленням оболонкою кожної з клітин.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.