Школяр УкраїниДослідження функції на монотонність. Екстремуми функції

Щоб дослідити функцію на монотонність, скористайтесь такою схемою:

- знайдіть область визначення функції;

- знайдіть похідну функції і область визначення похідної;

- знайдіть нулі похідної, тобто значення аргументу, при яких похідна дорівнює нулю;

- на числовому промені позначте спільну частину області визначення функції і області визначення її похідної, а на ній — нулі похідної;

- визначте знаки похідної на кожному з отриманих проміжків;

- за знаками похідної визначте, на яких проміжках функція зростає, а на яких спадає;

- запишіть відповідні проміжки через крапку з комою.

Точки області визначення функції, в яких похідна функції дорівнює нулю або не існує, називаються критичними точками функції.

Точка х0 називається точкою максимуму функції F(x), якщо для всіх значень аргументу х з деякого околу точки х0 значення функції менші або дорівнюють її значенню в точці х0.

Точка х0 називається точкою мінімуму функції F(x), якщо для всіх значень аргументу х з деякого околу точки х0 значення функції більші або дорівнюють її значенню в точці х0.

Точки мінімуму і максимуму функції називаються точками екстремуму функції.

Значення функції в точці максимуму називається максимумом функції. Значення функції в точці мінімуму називається мінімумом функції.

Мінімуми і максимуми функції називаються екстремумами функціями.

Якщо функція неперервна в деякій точці і в околі цієї точки зліва від неї похідна функції додатна, а справа від неї від’ємна, то дана точка є точкою максимуму функції.

Якщо функція неперервна в деякій точці і в околі цієї точки зліва від неї похідна функції від’ємна, а справа від неї додатна, то дана точка є точкою мінімуму функції.

Зверніть увагу! Не кожна критична точка є точкою екстремуму.

Щоб дослідити функцію на екстремуми, знайдіть знаки похідної на її області визначення, користуючись схемою для дослідження функції на монотонність. Визначте, які з критичних точок є точками екстремуму.

Якщо необхідно знайти екстремуми функції, знайдіть значення функції в точках екстремуму.

Звичайно графік функції розміщений навколо точки дотику з однієї сторони від дотичної. Якщо ж у точці дотику графік функції переходить з однієї сторони дотичної на другу, то такі точки називаються точками перегину функції.

Для того щоб графік функції мав перегин у деякій точці, необхідно, щоб друга похідна функції в цій точці дорівнювала нулю, або щоб друга похідна в цій точці не існувала.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.