Школяр УкраїниРух рідини по трубах. Закон Бернуллі

Якщо рідина нерухома, то тиск у точках, розташованих на одному рівні, однаковий. З глибиною тиск зростає. Обчислити його можна як добуток густини рідини, глибини та прискорення вільного падіння.

Рух рідини по трубах часто зустрічається в техніці та побуті. Тиск у рідині, яка рухається, залежить від площі поперечного перерізу.

Закон Бернуллі визначає залежність тиску від швидкості руху в трубах різного поперечного руху: при протіканні однорідної нестисливої нев’язкої рідини через трубу змінного перерізу тиск буде більшим там, де швидкість протікання менша, і навпаки.

Цей закон справедливий і для газів за умови, що тиск та густина їх суттєво не змінюється.

Закон Бернуллі застосовується у пульверизаторах та при розрахунку підіймальної сили, що діє на крило літака.

Крило літака має таку форму, що нижня поверхня плоска, а верхня — опукла. Під час руху повітря обтікає крило, причому швидкість його над верхньою частиною більша, ніж під нижньою. За законом Бернуллі, тиск над крилом буде меншим, ніж під крилом. Внаслідок цього рівнодійна сил тисків, яка називається підіймальною силою крила, буде спрямована вгору.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.