Школяр УкраїниРобота сили пружності

Коли сила пружності виконує роботу, саме значення сили не залишається сталим, тому що за законом Гука сила пружності прямо пропорційна абсолютному видовженню. Тому при розрахунках роботи використовують середнє значення сили пружності.

Величину, яка дорівнює добутку половини жорсткості тіла на квадрат абсолютного видовження, називають потенціальною енергією пружно деформованого тіла.

Теорема про потенціальну енергію має такий вигляд: робота сили пружності дорівнює зміні потенціальної енергії, взятої з протилежним знаком.

Робота сили пружності не залежить від форми траєкторії. На замкнутій траєкторії робота сили пружності дорівнює нулю. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла дорівнює роботі, яку виконує сила пружності при переході тіла в стан, у якому його деформація дорівнює нулю.

Потенціальна енергіяце енергія взаємодії тіл або частин одного і того ж тіла.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.