Школяр УкраїниРобота сили тяжіння

Для того щоб обчислити роботу, яку виконує сила тяжіння при вільному падінні тіла, необхідно помножити силу тяжіння на відстань, яку проходить тіло при падінні. Цю відстань можна знайти як різницю висот, на яких знаходилося тіло в початковий і кінцевий момент руху. Робота сили тяжіння не залежить від траєкторії руху тіла, а визначається тільки координатами початкової і кінцевої точки.

На замкнутій траєкторії робота сили тяжіння дорівнює нулю.

Величина, яка дорівнює добутку маси тіла на прискорення вільного падіння і на висоту, називається потенціальною енергією тіла, піднятого над землею.

Теорема про потенціальну енергію має такий вигляд: робота сили тяжіння дорівнює зміні потенціальної енергії, взятої з протилежним знаком.

Потенціальна енергія тіла, на яке діє сила тяжіння, дорівнює роботі, яку виконує сила тяжіння при опусканні тіла на нульовий рівень.

Потенціальну енергію мають тіла, підняті над поверхнею Землі, тому що енергія тіла залежить від взаємного положення його і Землі та їх взаємного притягання. Величезну потенціальну енергію має вода в річках, яку утримують греблі. Падаючи вниз, вода виконує роботу, завдяки чому працюють турбіни електростанцій. Потенціальну енергію мають пружно деформовані тіла. Стиснуту пружину використовують в механічних годинниках, стиснутий газ — у роботі теплових двигунів.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.