Школяр УкраїниПотужність. Коефіцієнт корисної дії

Будь-яка машина, яка використовується для виконання роботи, характеризується особливою величиною, яка називається потужністю.

Потужність — це фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи до часу, за який ця робота була виконана. Потужність позначається літерою N та в Системі Інтернаціональній вимірюється у ватах, на честь англійського вченого 18–19 століття Джеймса Уатта. Якщо потужність відома, то роботу, яка виконується за одиницю часу, можна знайти як добуток потужності на час. Тому за одиницю роботи можна взяти роботу, яка виконується за 1 секунду при потужності 1 ват. Така одиниця роботи називається ват-секундою (Вт • с).

Якщо тіло рухається рівномірно, то його потужність можна розрахувати як добуток сили тяги та швидкості руху.

У реальних умовах частина механічної енергії завжди втрачається, оскільки йде на збільшення внутрішньої енергії двигуна та інших частин машини. Для того щоб характеризувати ефективність двигунів та пристроїв, користуються коефіцієнтом корисної дії.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) — це фізична величина, яка дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. ККД позначається літерою η та вимірюється в процентах. Корисна робота завжди менша від повної. ККД завжди менший від 100 %.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.