Школяр УкраїниРобота та зміна швидкості. Кінетична енергія

Якщо тіло може виконати роботу, кажуть, що воно має енергію. Чим більшу роботу може виконати тіло, тим більшу енергію воно має.

Енергія — це фізична величина, що показує, яку роботу може виконати тіло. Енергія позначається літерою Е. У Системі Інтернаціональній енергія вимірюється в джоулях (Дж). Чим більшу роботу може виконати тіло, тим більшу енергію воно має. При виконанні роботи енергія тіла змінюється.

Існують різні форми енергії. Однією з цих форм енергії є механічна. Механічна енергія є кількісною мірою руху і взаємодії тіл. Розрізняють два види механічної енергії: кінетична і потенціальна.

Якщо на тіло діє сила, це тіло може набути прискорення, тобто відбувається зміна швидкості тіла. У такому випадку тіло може виконати роботу. Між силою, зміною швидкості і роботою повинен бути зв'язок. Скориставшись означенням роботи, ІІ законом Ньютона і формулою для переміщення при рівноприскореному русі, отримаємо рівняння, яке пов’язує роботу зі зміною швидкості.

Величина, яка дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат його швидкості, називається кінетичною енергією.

Робота рівнодійної сил, які діють на тіло, дорівнює зміні кінетичної енергії. Це твердження називається теоремою про кінетичну енергію. Теорема справедлива незалежно від того, які саме сили діють на тіло.

Кінетична енергіяце енергія тіл, які рухаються. Кінетичну енергію має, наприклад, куля, що вилітає зі ствола гвинтівки. Вона залежить від маси тіла і його швидкості. Чим більша маса або швидкість тіла, тим його кінетична енергія більша.

Фізичний зміст кінетичної енергії: кінетична енергія тіла, яке рухається з певною швидкістю, дорівнює роботі, яку може виконати сила, подіявши на нерухоме тіло, щоб надати йому цю швидкість.

/em

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.