Школяр УкраїниГенетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні

Селекція (від лат. селекціо — вибір) — наука про теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин і порід тварин. Основними методами селекції є гібридизація та штучний добір.

Сорт, порода, штам — штучно створені людиною популяції організмів із визначеними спадковими ознаками.

Штучний добір — вибір людиною особин із потрібними господарськими ознаками для наступного їх розведення.

Розрізняють стихійний і методичний штучний добір.

Стихійний добір проводиться людиною, зберігає особини з найбільш цінними ознаками, не вдосконалюючи їх при цьому.

При методичному доборі людина ставить собі за мету вдосконалення певних ознак і передбачає результати.

Розрізняють масовий та індивідуальний методичний добір. Масовий добір проводиться за фенотипом. При індивідуальному доборі виділяється одна особина, а потім з’ясовуються її нащадки, щоб вивчити генотип особини.

Виділяють два види гібридизації: близькоспоріднене і віддалене ( міжвидове ) схрещування.

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, що застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.

Основними напрямками біотехнології є:

промислова мікробіологія — перетворення парафінів у кормовий білок у процесі життєдіяльності мікроорганізмів, виробництво антибіотиків та інших лікарських речовин;

інженерна ензимологія — одержання і використання чистих ферментів і ферментних препаратів;

генна інженерія — штучне конструювання молекул ДНК (генів);

клітинна інженерія — культивування клітин і тканин вищих організмів.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.