Школяр УкраїниМодифікаційна мінливість. Закон гомологічних рядів М. І. Вавілова

Модифікаційна мінливість виникає в організмах під впливом умов зовнішнього середовища, утворює різноманітні фенотипи в межах норми реакції і не пов’язана зі зміною генотипу. Норма реакції — межа мінливості ознаки, зумовлена генотипом. Широка норма реакції — маса тіла людини, надій та маса тіла великої рогатої худоби. Вузька норма реакції: колір очей у людини, жирність молока у великої рогатої худоби. Основні характеристики модифікаційної мінливості:

1) зміни не успадковуються, мають фенотипний характер;

2) зміни носять масовий характер, тобто виявляються у багатьох особин;

3) зміни носять поступовий характер — адекватні змінам середовища;

4) зміни сприяють виживанню особини.

Модифікації утворюють варіаційний ряд мінливості ознаки в межах норми реакції.

Закон гомологічних рядів М. І. Вавілова. Установлена закономірність виникнення мутацій у близькоспоріднених видів: «Роди і види, генетично близькі, характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що, знаючи ряд форм у межах одного виду, можна передбачити появу паралельних форм у інших видів і родів». Знання цього закону дає селекціонерам можливість передбачати, які ознаки зміняться у того або іншого виду в результаті дії на нього мутагенних чинників.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.