Школяр УкраїниЗакон збереження енергії

Явища природи звичайно супроводжуються перетворенням одного виду енергії в інший. Перетворення кінетичної енергії в інші види потенціальної енергії і знову в кінетичну можна спостерігати у випадку виконання стрибка спортсмена з жердиною. Спочатку спортсмен набуває деякої величини кінетичної енергії. Взаємодіючи з жердиною, спортсмен поступово перетворює цей запас енергії в енергію пружно деформованої жердини і потенціальну енергію спортсмена відносно Землі. При переході через планку потенціальна енергія спортсмена знову перетворюється на кінетичну.

Кожне тіло може мати одночасно і кінетичну, і потенціальну енергію.

Повна механічна енергія — сума потенційної й кінетичної енергій.

Закон збереження механічної енергії: Якщо в замкнутій системі діють тільки сили тяжіння й пружності, то повна механічна енергія системи залишається сталою.

Енергія може також передаватися від одного тіла до іншого. Наприклад, при стрільбі з луку потенціальна енергія луку перетворюється на кінетичну енергію стріли, що летить.

Закон збереження і перетворення механічної енергії є дуже важливим і загальним законом природи.

У випадку, коли в системі діє ще й сила тертя, повна механічна енергія не залишається постійною, частина її перетворюється на внутрішню енергію, бо під час тертя тіла завжди нагріваються. Тому існує фундаментальний закон природи: енергія ніколи не виникає з нічого й не зникає в нікуди, вона лише переходить з одного виду в іншій.

В усіх пристроях, в яких виконується механічна робота, завжди намагаються зменшити сили тертя, які приводять до втрат механічної енергії.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.