Школяр УкраїниЙонний зв’язок

Йонний зв’язок – це хімічний зв’язок, який утворюється за рахунок електростатичної взаємодії між іонами з зарядами протилежного знаку.

Йонний зв’язок утворюється внаслідок повного переносу одного чи декількох електронів від одного атома до іншого. Такий тип зв’язку можливий тільки між атомами елементів, електронегативності яких значно відрізняються. При цьому відбувається перехід електрона від атома з меншою електронегативністю до атома з більшою електронегативністю. Треба запам’ятати, що такий тип хімічного зв’язку утворюється між атомами металів та неметалів. Наприклад, елементи першої та другої групи головних підгруп періодичної системи (типові метали) безпосередньо з’єднуються з елементами шостої та сьомої групи головних підгруп періодичної системи (типові неметали).

Розглянемо механізм утворення йонного зв’язку в сполуці калій хлорид. Атом Калію містить один валентний електрон (визначаємо за номером групи, в якій знаходиться Калій). Атом Хлору містить сім валентних електронів (визначаємо за номером групи, в якій знаходиться Хлор). При взаємодії атомів Калію з атомами Хлору валентний електрон атома Калію повністю переходить на зовнішній рівень атома Хлору, добудовуючи його до восьмиелектронної структури. При цьому атом Калію, втрачаючи електрон, набуває позитивний заряд +1 та перетворюється на катіон K+, а атом Хлору, приєднуючи електрон, набуває негативний заряд –1 та перетворюється на аніон Cl-. Різнойменно заряджені йони притягуються завдяки електростатичним силам та утворюється сполука калій хлорид. Цей процес можна зобразити схемою:

Йонний зв’язок

Йонний зв’язок

Йонний зв’язок

Йонний зв’язок є крайнім випадком ковалентного полярного зв’язку. Сполуки з іонним зв’язком називають іонними. Як приклади речовин з іонним типом зв’язку можна назвати магній сульфід MgS, алюміній хлорид AlCl3, натрій бромід NaBr. Йонний зв’язок також існує в солях оксигеновмісних кислот і в лугах між атомами металів і атомами Оксигену.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.