Школяр УкраїниВимірювання відрізків. Відстань між двома точками

Якщо на прямій відмітити дві різні точки, то вони розібють пряму на три частини, дві з яких - це промені, а та, що знаходиться між променями, називається відрізком.

Відрізок — це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома даними її точками, які називаються кінцями відрізка. Точки відрізка, які лежать між його кінцями, називаються внутрішніми точками відрізка.

Кожний відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом.

Два відрізки називаються рівними, якщо вони мають однакову довжину.

Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його точкою.

Внутрішня точка відрізка, що розбиває його на два рівні відрізки, називається серединою відрізка.

На будь-якому промені від його початку можна відкласти відрізок даної довжини і тільки один.

Відстанню між двома точками називається довжина відрізка з кінцями в цих точках.

Запамятайте! Рівні відрізки мають рівні довжини. Якщо відрізки мають рівні довжини, то вони рівні.

Більший відрізок має більшу довжину. З двох відрізків більшим є той, довжина якого більша.

Це цікаво.

Для вимірювання довжин відрізків у школі найчастіше використовують лінійку зі шкалою. Щоб виміряти довжину відрізка, треба прикласти лінійку до відрізка так, щоб один кінець відрізка сумістився з поділкою шкали, що відповідає нулю, тоді поділка, що буде суміщена з другим кінцем відрізка, вкаже на відповідне значення довжини відрізка.

Довжини великих відрізків, наприклад, на місцевості, вимірюють за допомогою рулетки.

Якщо на місцевості не потрібні точні вимірювання довжин відрізків, можна скористуватись таким методом. Виміряти середню ширину свого кроку і, виміривши довжину відрізка в кроках, помножити довжину одного кроку на їхню кількість.

 


Геометрія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.