Школяр УкраїниВСТУП

Поняття системи. Природні та штучні системи

Система — це сукупність компонентів, які перебувають у взаємодії. Кожен компонент системи виконує свою функцію та повинен займати своє місце для того, щоб система працювала як єдине ціле. Зв’язки між складовими системи називаються внутрішніми зв’язками.

Природним системам властиві також зовнішні зв’язки. Прикладом зовнішніх зв’язків може бути надходження сонячного світла, необхідного для існування рослин. Крім того, з ґрунту рослини отримують воду та поживні речовини, тобто здійснюють зв’язок із довкіллям. Тому природні системи вважаються відкритими.

Характерні ознаки систем

1. системи складаються з різних компонентів;

2. компоненти системи взаємодіють між собою;

3. система працює як єдине ціле;

4. система має якості, відсутні в її компонентів;

5. для роботи системи необхідна енергія.

Розрізняють системи природні та штучні. Прикладами природних систем є живі організми та угруповання, утворені живими організмами: кульбаба, їжачок, ліс, озеро. Штучні системи створені людиною, наприклад: годинник, велосипед, комп’ютер.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.