Школяр УкраїниВнутрішня будова кореня. Будова кореня у зв’язку з його функціями

Зони кореня. На поперечному розрізі головного кореня помітні різні за будовою ділянкице зони кореня.

Кореневий чохлик. Корінь росте в довжину своєю верхівкою, яка вкрита кореневим чохликом, утвореним декількома шарами живих клітин, що захищають корінь. Чохликчутлива зона кореня, він, зокрема, сприймає силу земного тяжіння і визначає напрямок росту кореня.

Зона поділугрупа ніжних клітин твірної тканини, які постійно діляться і дають початок усім іншим клітинам кореня.

Зона розтягування розташована над зоною поділу, тут клітини ростуть, набувають своєї форми і разом з кореневим чохликом просувають корінь углиб ґрунту. Зона поділу та розтягування разом утворюють зону росту кореня. Потім клітини починають змінюватися і набувають вигляду та властивостей, що притаманні тканинам, до яких вони ввійдутьзона диференціації. За нею, вище, розташована зона кореневих волосків, або всисна зона. Кореневі волоскице вирости клітин шкірки, які набагато перевищують розмір самої клітини (до 1 см). Кореневі волоски всмоктують розчин мінеральних речовин, живуть недовго (до 20 діб). Постійно утворюються нові кореневі волоски. З ростом кореня всисна зона переміщується все глибше в ґрунт.

Провідна зона (зона бічних коренів)розміщена вище всисної зони. У цій зоні корінь не здатний поглинати ґрунтовий розчин, бо кореневі волоски на ній відсутні, але вона проводить різні речовини далі до надземних органів. У ній відбувається потовщення кореня та галуження (утворення бічних коренів).

Внутрішня будова кореня в зоні кореневих волосків у всіх рослин подібна. На поперечному зрізі кореня під мікроскопом видно, що покривна тканина складається з одного шару клітин з тоненькими стінками, здатними утворювати волоски. Під нею розташована коравона складається з багатьох шарів клітин основної тканини. Цими клітинами відбувається рух поживних речовин від кореневих волосків до провідних тканин, розташованих у центральній частині кореня.

Центральний осьовий циліндр центрі кореня) оточений шаром клітин твірної тканини, яка може утворювати бічні корені та вторинні твірні тканини (якщо такі закладаються). У ньому розташовані судини та ситоподібні трубки, механічна та запасаюча тканини (провідний пучок).

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.