Школяр УкраїниФізичні та хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Багато кислот є безбарвними рідинами, наприклад, сульфатна H2SO4, нітратна HNO3, хлоридна HCl, деякі є твердими речовинами, наприклад, ортофосфатна H3PO4, метафосфатна HPO3, боратна H3BO3. Майже всі кислоти розчинні у воді, крім силікатної H2SiO3. Усі кислоти в індивідуальному стані мають молекулярну будову. Зі своєго життєвого досвіду вам відомо, що багато продуктів харчування мають кислий смак. Його надають продуктам кислоти: лимонам — лимонна кислота, яблукам — яблучна, щавлю — щавлева. Усі ці кислоти належать до органічних кислот.

Для кислот характерні такі хімічні властивості.

1. Дія розчинів кислот на розчини індикаторів.

Індикаторами називають речовини, які змінюють своє забарвлення під дією розчину кислоти або лугу. До найбільш розповсюджених індикаторів відносять лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн та універсальний індикаторний папір. У розчині кислоти лакмус, метиловий оранжевий та універсальний індикаторний папір матимуть червоне забарвлення, а фенолфталеїн залишиться безбарвним.

2. Взаємодія кислот з металами з утворенням солі та водню.

Російським вченим М.М. Бекетовим на основі експериментальних дослідів був складений витискувальний ряд (ряд напруг) металів: Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

У цьому ряді всі метали, що стоять до водню H2, витискують Гідроген H із розчинних кислот (крім нітратної кислоти HNO3). Отже, кислоти (крім HNO3) взаємодіють із металами, які розташовані в ряді напруг до водню, з утворенням солі та водню:

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2­

Реакції такого типу, які відбуваються за участю простої та складної речовини, і в результаті яких утворюється проста та складна речовина, називаються реакціями заміщення.

3. Взаємодія кислот з основними оксидами з утворенням солі та води:

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

Реакції такого типу, які відбуваються за участю двох складних речовин, і при яких речовини, що реагують, обмінюються складовими частинами, називаються реакціями обміну. Треба запам’ятати, що реакції обміну перебігають до кінця у таких трьох випадках:

1) якщо внаслідок реакції утворюється вода;

2) якщо один із продуктів реакції випадає в осад;

3) якщо один із продуктів реакції є леткою (газоподібною) речовиною.

Для того, щоб визначити, чи є речовина нерозчинною, треба скористатися таблицею розчинності.

4. Взаємодія кислот з основами з утворенням солі та води:

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

Окремим випадком реакції обміну є реакція нейтралізації. Реакцією нейтралізації називається реакція між кислотою та основою, внаслідок якої утворюється сіль та вода.

5. Взаємодія кислот з солями з утворенням іншої солі та іншої кислоти:

K2SiO3 + H2SO4 = H2SiO3 ¯ + K2SO4

При роботі з кислотами треба бути дуже обережними. Під час розведення кислот необхідно приливати кислоту у воду невеликими порціями при перемішуванні, але не навпаки. У разі потрапляння кислоти на шкіру треба негайно змити її проточною водою до зникнення відчуття печії, потім промити розчином питної соди та звернутися до медпункту.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.