Школяр УкраїниПогіршення економічної ситуації в Україні

в другій половині 80-х років

Неспроможність політики прискорення стала очевидною досить швидко. Замість очікуваного зростання темпів економічного розвитку продовжувалося їх неухильне зниження. Замість послаблення продовольчої, житлової й товарної криз відбувалося їх подальше загострення. Черги за товарами першої необхідності ставали все довшими. Нарешті, у 1990 р. уперше за багато років почалося скорочення обсягів виробництва.

Таким чином, усі спроби перебудови системи управління економікою виявилися абсолютно марними. Непродумані, половинчасті й безсистемні зміни в економіці вносили розлад у централізовану й по-своєму логічну систему управління народним господарством. Народногосподарський комплекс СРСР почав розвалюватися. Руйнувалися господарські зв’язки між окремими підприємствами, галузями та регіонами. Це посилювало відцентрові тенденції в СРСР. Союзні республіки брали під власний контроль економіку, налагоджуючи прямі міжреспубліканські зв’язки без посередництва Москви. Центр виявився економічно непотрібним. Цей фактор усе помітніше впливав на розпад Радянського Союзу.

 


Історія України 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.