Школяр УкраїниВідносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Маса молекули, так само як маса атому, виражається в атомних одиницях маси. Молекулярна маса речовини це маса молекули, виражена в атомних одиницях маси. Відносна молекулярна маса речовини показує, у скільки разів маса молекули даної речовини більша за 1/12 (одну дванадцяту) частину маси атому Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів, з масою дванадцять а.о.м. Відносна молекулярна маса є безрозмірною величиною та позначається Mr де r початкова літера англійського слова relative (відносний). Для речовин немолекулярної будови застосовується поняття відносної формульної маси.

Відносна молекулярна маса речовини визначається як сума відносних атомних мас елементів, що входять до складу речовини, з урахуванням їхньої кількості. Наприклад, визначимо відносну молекулярну масу нітратної (азотної) кислоти HNO3 . Відносна молекулярна маса нітратної кислоти складається з суми відносних мас одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену:

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

 

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Таким самим чином визначають відносні формульні маси речовин немолекулярної будови. Наприклад, визначимо відносну формульну масу барій хлориду BaCl2. Відносна формульна маса барій хлориду складається з суми відносних мас одного катіону Барію Ba2+ і двох аніонів Хлору Cl :

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.