Школяр УкраїниВідносна густина газів

Згідно з другим наслідком із закону Авогадро молярна маса речовини в газоподібному стані дорівнює його подвоєній густині D за воднем: Відносна густина газів.

Аналогічно для повітря, молярна маса якого дорівнює 29 г/моль :

Mгазу = Мпов · Dпов = 29 · Dпов

Відносна густина D за будь-яким газом визначається експериментально, а потім визначається молярна маса газу.

Загальна формула для визначення відносної густини D одного газу за іншим матиме такий вигляд: Відносна густина газів.

Наприклад, визначимо відносну густину фтору за повітрям. Для цього визначимо молярну масу фтору:

M(F2) = 2 · Ar(F) = 2 · 19 = 38 Відносна густина газів

Відносна густина фтору за повітрям дорівнює:

Відносна густина газів

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.