Школяр УкраїниКоло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор

 

Колоце фігура, що складається з точок, рівновіддалених від однієї точки, яка називається центром кола.

Відрізок, що сполучає будь-яку точку кола з центром кола, називається радіусом кола.

Відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через центр кола, називається діаметром кола.

Для всіх кіл відношення довжини кола до його діаметра є величина незмінна. Її наближене значення – три цілі чотирнадцять сотих. Ця величина позначена грецькою буквою p.

Довжина кола визначається за формулою: c = pd або c = 2 pr. При цьому dце довжина діаметра кола, rдовжина радіуса кола. Тобто, щоб знайти довжину кола, треба його діаметр помножити на p або два радіуси помножити на p.

Площа круга визначається за формулою: S = pr2, або S = 1/4pd2. Тобто, щоб знайти площу круга, треба квадрат радіуса помножити на p, або квадрат діаметра помножити на p і поділити на чотири. Площа круга також визначається як добуток половини довжини його кола на радіус.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.