Школяр УкраїниЗакінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини

Закінчення -а, -я в родовому відмінку однини мають іменники, які означають:

а) назви осіб, власні імена та прізвища, персоніфіковані предмети та явища (студента, Мороза, Вітра);

б) назви тварин, дерев, одиничних предметів, машин, їхніх деталей, населених пунктів (ведмедя, телевізора, кедра, гвинта, Лондона, Харкова);

в) географічні назви з наголосом на останньому складі в родовому відмінку, а також із суфіксами присвійності -ов, -ев (-єв), -ин (-їн) (Дінця, Пирятина, Тетерева);

г) міру довжини, ваги, часу, назви днів тижня й місяців, грошових одиниць, числові назви (метра, вівторка, квітня, долара, мільйона);

ґ) терміни іншомовного походження та українські суфіксальні терміни (діаметра, числівника, займенника);

Закінчення -у, -ю в родовому відмінку однини мають іменники, що означають:

а) речовину, масу, матеріал, збірні поняття, назви будівель, споруд, приміщень (воску, напою, магазину, вишняку, хору, коридору);

б) назви установ, закладів, організацій (інституту, клубу);

в) назви явищ природи, почуттів; процесів, станів, властивостей, загальних і абстрактних понять (смерчу, жаху, морозу, бігу, екзамену, ідеалу);

г) терміни іншомовного походження на позначення фізичних або хімічних процесів, частини площі; літературознавчі терміни (синтезу, імпульсу, реалізму, роману);

ґ) назви ігор і танців (вальсу, хокею, але гопака, козака);

д) назви річок, озер, гір, країн, островів, областей (Нілу, Байкалу, Кіпру, Кавказу);

е) місце, простір (степу, краю);

є) складні безсуфіксні слова, префіксальні іменники з різними значеннями, крім назв істот (лісосплаву, огляду, заробітку, проводу).

 


Рідна мова 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.