Школяр УкраїниЧастини мови

Морфологія — це розділ мовознавчої науки, у якому слова вивчаються як частини мови. В українській мові виділяють 10 частин мови, серед яких 6 самостійних, 3 службові й окрема частина мови — вигук. Кожна частина мови має особливі, властиві тільки їй граматичні значення.

Самостійні частини мови характеризуються тим, що вони мають і лексичне, і граматичне значення, а в реченні виступають його членами. До самостійних частин мови належать іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник.

Службові частини мови не мають лексичного значення, вони виконують лише граматичну роль — слугують засобами вираження відношень і зв’язків між словами в реченні або надають словам чи цілим реченням додаткових відтінків значень. До них належать сполучник, прийменник і частка. Службові слова не виступають членами речення, але можуть входити до складу членів речення (прийменники і частки).

Вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Від самостійних частин мови вигук відрізняється тим, що нічого не називає, а від службових — тим, що не пов’язує інші слова і сам із ними граматично не пов’язаний. Вигуки лише виражають почуття або спонукання до дії, але не називають їх.

 


Рідна мова 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.