Школяр УкраїниВзаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук

Якщо відома будова речовин, то можна передбачити їх властивості, і навпаки: якщо відомі властивості речовин, то можна визначити їхню будову.

Наприклад, вам пропонують визначити властивості натрій хлориду NaCl. Знаючи, що ця речовина має йонний зв’язок та йонні кристалічні ґратки, можна дійти висновку, що натрій хлорид – тверда речовина, тугоплавка, нелетка.

Ще приклад. Треба порівняти властивості пропану C3H8 і пропену C3H6. Властивості речовин залежать від будови молекул речовин. Відмінність у будові молекул пропану і пропену, полягає в тому, що в молекулі пропану між атомами Карбону простий (одинарний) зв’язок, а у молекулі пропену є подвійний зв’язок. Отже, пропану характерні реакції заміщення, а пропену – приєднання.

Застосування речовин залежить від тих властивостей, які для них характерні. Так, якщо кисень О2 має властивість підтримувати горіння і дихання, то й застосовують його переважно для спалювання палива, виплавляння чавуну, під час різання і зварювання металів, у медицині.

Якщо метан, наприклад, здатний горіти, виділяючи багато теплоти, то й використовують його як паливо у побуті та на виробництві. Проте останнім часом метан дедалі більше застосовують як хімічну сировину, що також ґрунтується на властивостях, наприклад, розкладатися на прості речовини під час сильного нагрівання. Це використовується для виробництва сажі, яка потрібна для виготовлення друкарської фарби, гумових виробів із каучуку тощо: CH4C + 2H2↑.

Здатність метану вступати в реакції хлорування використовується для добування хлорпохідних метану, які мають широке практичне застосування.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.