Школяр УкраїниОсновні поняття хімії

Атом – це електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра і одного або кількох електронів.

Молекула – це найменша частинка даної речовини, яка зберігає її хімічні властивості.

Речовина – це певний вид матерії, яка за даних умов має певні фізичні та хімічні властивості. Речовини бувають прості й складні, органічні й неорганічні.

Хімічний елемент – це тип атомів з однаковим протонним числом. Нині відомо вже 112 елементів. Кожен з елементів має свій символ, свою відносну атомну масу.

Відносна атомна маса елемента – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси атома елемента до 1/12 частини маси атома Карбону. Відносна атомна маса позначається великою буквою А з індексом r і читається Ar (а-ер): Основні поняття хімії.

Відносна молекулярна маса речовини – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси молекули даної речовини до 1/12 частини маси атома Карбону. Відносна молекулярна маса за аналогією з відносною атомною масою, позначається Mr: Основні поняття хімії.

Молярна маса речовини – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини. Молярна маса речовини позначається великою буквою M, отже Основні поняття хімії.

Молярна маса має розмірність г/моль або кг/моль.

Моль – це така кількість речовини, яка містить стільки частинок цієї речовини (молекул, атомів тощо), скільки атомів міститься в 12 г вуглецю. Відомо, що 1 моль вуглецю містить 6,02 · 1023 атомів Карбону. Це число назвали сталою Авогадро.

Кількість речовини – це фізична величина, що визначається числом структурних частинок (атомів, молекул тощо), які містяться в даній порції речовини. Позначається кількість речовини буквою n, вимірюється в молях.

Молярний об’єм газу – це величина, що дорівнює відношенню молярної маси газу до його густини. Молярний об’єм газу позначається Vm і вимірюється в л/моль: Основні поняття хімії.

Молярний об’єм газу ще знаходять за відношенням об’єму V порції даного газу до кількості речовини n у цій порції: Основні поняття хімії.

Відомо, що за нормальних умов молярний об’єм газу дорівнює приблизно 22,4 л/моль: Vm (н. у.) » 22,4 л/моль.

Масова частка елемента w – це відношення його маси до маси речовини, до складу якої він входить:Основні поняття хімії.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.