Школяр УкраїниКласифікація хімічних реакцій

Хімічна реакція, або хімічне перетворення, – це процес, під час якого з одних речовин утворюються інші речовини, відмінні за хімічним складом і будовою.

Хімічні реакції класифікуються за такими ознаками:

1) зміна або відсутність зміни кількості реагентів і продуктів реакції. За цією ознакою реакції поділяються на реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Реакція сполучення – це реакція, під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина. Наприклад, Fe + S FeS.

Реакція розкладу – це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві або кілька нових речовин. Наприклад, CaCO3 CaO + CO2.

Реакція заміщення – це реакція між простою і складною речовинами, у процесі якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, внаслідок чого утворюються нова проста і нова складна речовини. Наприклад, Fe + CuCl2 Cu + FeCl2.

Реакція обміну – це реакція, у процесі якої дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами. Наприклад, NaOH + HCl NaCl + H2O.

2) Другою ознакою класифікації хімічних реакцій є зміна або відсутність зміни ступенів окиснення елементів, що входять до складу речовин, які реагують. За цією ознакою реакції поділяються на окисно-відновні та такі, які відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів. Наприклад, Zn + S ZnS (цинк плюс ес утворюється цинк-ес). Це окисно-відновна реакція, під час якої Цинк віддає два електрона і набуває ступінь окиснення +2: Zn0 – 2Класифікація хімічних реакцій Zn+2, а Сульфур приймає 2 електрона і набуває ступінь окиснення –2: S0 + 2Класифікація хімічних реакцій S–2.

Процес віддавання електронів речовинами називається окисненням, а процес приймання електронів – відновленням.

3) Третьою ознакою класифікації хімічних реакцій є виділення або поглинання енергії в процесі реакції. За цією ознакою реакції поділяються на екзотермічні (що супроводжується виділенням теплоти) та ендотермічні (які супроводжуються поглинанням тепла).

4) Четвертою ознакою класифікації хімічних реакцій є тип одного з реагентів. За цією ознакою реакції поділяються на реакції галогенування (взаємодія з хлором, бромом), гідрування (приєднання молекул водню), гідратації (приєднання молекул води), гідролізу, нітрування.

5) П’ятою ознакою класифікації хімічних реакцій є наявність каталізатора. За цією ознакою реакції поділяються на каталітичні (які відбуваються тільки за наявності каталізатора) і некаталітичні (які відбуваються без каталізатора).

6) Ще однією ознакою класифікації хімічних реакцій є перебіг реакції до кінця. За цією ознакою реакції поділяються на оборотні та необоротні.

Існують також інші класифікації хімічних реакцій. Усе залежить від того, який критерій покладено в їхню основу.

 

 

 

 

 

 

 

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.