Школяр УкраїниУзагальнення

Науки, які вивчають природу

Для вивчення живих організмів: їхньої будови, процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження, обмін речовин та енергії), пристосування до умов середовища, — використовуються такі методи наукових досліджень, як спостереження, опис, експеримент.

Вивчаючи штучні системи: їхню будову, речовини, з яких вони складаються, силу, енергію, яка необхідна для роботи цих систем, — використовують такі методи дослідження, як спостереження, вимірювання, експеримент.

Для вивчення будови та складу екосистем, взаємодії їхніх компонентів, процесів надходження енергії, пристосування до умов довкілля, впливу на ці системи діяльності людини застосовують такі методи досліджень, як спостереження, експеримент, моделювання.

Тож, вивчаючи різні системи, застосовують однакові методи досліджень, користуються однаковими поняттями — компоненти, енергія, речовини тощо.

У курсі природознавства вивчалися штучні системи, створені руками людини, живі системи, природні угруповання та явища природи.

Наука, що вивчає різноманітні явища природи і закони, за якими вони відбуваються, — це фізика. Без знань про силу, роботу, енергію неможливо створювати механізми та машини.

Живі істоти та процеси їхньої життєдіяльності вивчає біологія. Компоненти живої і неживої систем утворюють найбільшу екосистему нашої планети — біосферу, яка є предметом дослідження таких наук, як географія та біологія.

З речовинами в природі постійно відбуваються зміни: з простих утворюються складні (органічні) або навпаки. Склад та перетворення речовин вивчає хімія.

Будову самої планети, океани, материки, різні форми поверхні та причини, що призводять до змін рельєфу, вивчає географія.

Взаємозв’язки, які виникають між компонентами біосфери, вплив організмів одне на одного, вплив діяльності людини на довкілля вивчає екологія. Екологія — це наука про взаємозв’язки між організмами в угрупованнях.

Вивчати життя на планеті неможливо окремо від вивчення Всесвіту, бо саме виникнення життя обумовлене особливостями положення Землі в Сонячній системі. Це галузь науки астрономії.

Назва науки

Предмет вивчення

1. фізика

2. біологія

3. хімія

4. географія

5. екологія

6. астрономія

різноманітні явища природи

жива природа в усьому її розмаїтті

речовини та їх перетворення

сукупність усіх оболонок Землі

зв’язки між організмами, між екосистемами та довкіллям, між людиною і природою

космічні тіла та їхня взаємодія

Природа єдина. Різні науки вивчають окремі питання, щоб глибше пізнати її закони. Прикладів взаємодії наук у вивченні природи можна наводити багато. Але важливо зрозуміти: дивлячись на світ очима астронома, фізика, хіміка, біолога, географа, ми бачимо різні грані одного й того ж великого цілого — природи.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.