Школяр УкраїниУтворення української козацької держави

На визволених від магнатів і шляхти землях була ліквідована польсько-­шляхетська адміністративно-політична система і склалася нова воєнно-адміністративна і політична система, формувалася українська національна державність. В основу цих перетворень були покладені традиції Запорізької Січі. Уся територія визволених українських земель поділялася на полки і сотні, які одночасно були і адміністративними, і військовими одиницями. Формально уся повнота влади на території України належала загальновійськовій раді, але з часом усі головні питання життя Запорізького війська вирішувала старшинська рада.

Після переможного 1648 р. і повернення Б. Хмельницького до Києва відносини між шляхетською Польщею й українським повсталим народом залишалися напруженими. Річ Посполита і Б. Хмельницький готувалися до подальшої боротьби. У такий напружений час Б. Хмель­ницький посилює дипломатичну діяльність. Підтримуючи союз із татарами, у січні 1649 р. він посилає своє перше посольство в Росію, веде переговори з представниками польського уряду на чолі з українським магнатом Адамом Киселем.

 


Історія України 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.