Школяр УкраїниТиск

Результат дії сили залежить не тільки від її числового значення, а й від площі поверхні, перпендикулярно якої вона діє.

Величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно поверхні, до площі цієї поверхні, називається тиском.

Отже, для того щоб визначити тиск, треба силу, яка діє перпендикулярно поверхні, поділити на площу поверхні. Тиск позначається літерою р і в Системі Інтернаціональній вимірюється в паскалях на честь французького вченого Блеза Паскаля. За одиницю тиску беруть такий тиск, який чинить сила в 1 ньютон, що діє на поверхню площею 1 квадратний метр перпендикулярно цій поверхні.

В залежності від того, намагаються отримати великий тиск чи малий, площу опори збільшують або зменшують. Коли малою силою хочуть завдати великий тиск, то зменшують площу поверхні, на яку ця сила діятиме.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.