Школяр УкраїниТканини рослини, їх функції та взаємозв’язок

Тіло вищої рослини складається з органів. Органи рослин побудовані з тканинсистем клітин, що мають спільне походження, будову, виконують властиву їм функцію.

Серед тканин виділяють малодиференційованітвірні (меристеми) та високодиференційованіпостійні.

Твірні тканини (меристеми) складаються з дрібних щільно прилеглих одна до одної клітин із тонкою оболонкою та великими ядрами. Вони поділяються за походженням на первинні та вторинні. Первинні забезпечують первинний ріст у довжину пагона, появу листків і пазушних бруньок (верхівкова та вставна меристеми) та ріст у довжину кореня (верхівкова меристема). Вторинні меристеми (камбій та корковий камбій) при поділі забезпечують ріст стебла і кореня в товщину. Меристеми дають початок усім іншим тканинам.

Постійні тканини складаються з клі­тин, які втратили здат­ність до по­ділу і ви­ко­нують інші функції. Серед них розрізняють основні, по­крив­ні, провідні та механічні тканини. Покривні тканини захищають рослини від впливу несприятливих умов, зовнішніх чинників та ушкоджень і забезпечують зв’язок із довкіллям.  Покривна тканина, яка складається з живих клітин без міжклітинників, називається шкіркою. У деревних рослин замість шкірки утворюється корок, що складається з мертвих клітин. Продихи та сочевички, які розташовані в покривній тканині, забезпечують зв’язок із навколишнім середовищем. Продихивузькі отвори між двома особливими зеленими клітинками (серед живих клітин шкірки). Сочевичкибагатоклітинні утворення корка у вигляді горбочків (мерт­ві клітини).

В основній тканині між оболонками суміжних клітин розміщені великі порожниниміжклітинники.

Механічні тканини надають органам міцності та пружності. Завдяки їм здійснюється постійний зв’язок між органами рослин. Провідними елементами є судини (забезпечують висхідний потік води з мінеральними речовинами) та ситоподібні трубки (клітини, що забезпечують низхідний потік органічних речовин). Об’єднання провідних елементів утворює так звані провідні пучки.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.