Школяр УкраїниЛюдина і біосфера

З’явившись на Землі, людина отримала від природи все необхідне для життя: повітря, воду, їжу, ґрунт, придатний для землеробства, природні матеріали для виготовлення знарядь праці та предметів побуту.

За час свого існування на Землі людина дуже довго була споживачем природних благ. Їй вистачало чистої води, чистого повітря, родючого ґрунту, риби у водоймах, звірів у лісах і степах; природних матеріалів було цілком достатньо для задоволення різноманітних потреб. Водночас і самих людей на планеті було порівняно небагато.

Але вже здавна люди почали втручатися в життя природних екосистем, руйнуючи їх. Спустошивши місце проживання, люди кочували в пошуках нових, родючих земель, багатих тваринами лісів. Збитки природи від діяльності людини все збільшувались.

Екосистеми порівняно швидко долали ці проблеми, відновлюючи та відроджуючи природні комплекси. З часом численність людського населення на Землі зростала. З’явилася потужна техніка, яку людина застосувала для задоволення своїх потреб, збільшився вплив людей на довкілля. Унаслідок діяльності людини змінюється склад атмосфери, гідросфери, літосфери. Будь-яке втручання в біосферу змінює середовище життя, позначається на життєдіяльності організмів. Нині шкода, якої завдає людство біосфері, може виявитися незворотною і непоправною.

Людина давно помітила, що на дбайливе ставлення природа завжди відгукується. Прикладом позитивної діяльності людини може бути  створення парків, лісопарків, садів, скверів.

Кар’єри, що утворилися після відкритої розробки родовищ корисних копалин суттєво впливають на зміни рельєфу. Але якщо засипати їх спочатку шлаком, що залишається після згоряння вугілля на електростанціях, зверху вкрити шаром порожньої шахтної породи і засипати тонким шаром ґрунту, змішаним із золою від фільтрів електростанцій, то на такому місці можна вирощувати різні культурні рослини.

Очищення води в океані від забруднення нафтою можна проводити з використанням бактерій, що зменшує шкідливий вплив.

Для очищення прісних водойм використовуються рослини-санітари: водяний гіацинт, рогіз, хвощ болотяний та інші.

Також важливим питанням на сьогодні лишається будівництво очисних споруд на виробництвах зі шкідливими викидами в атмосферу.

Людина може існувати тільки за умов використання ресурсів біосфери. Вона здатна пізнавати закони природи і використовувати ці знання розумно. Людство вже усвідомило необхідність науково обґрунтованого природокористування, коли досягнення науки узгоджують діяльність людини і життя природи. Це необхідні умови збереження життя на планеті.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.