Школяр УкраїниТема 4. Біосфера — найбільша жива система

Склад та межі біосфери

Земля виникла багато мільярдів років тому. Учені вважають, що на початку існування вона була гарячою. Але з плином часу Земля охолола і на ній утворилися оболонки: літосфера, атмосфера, гідросфера. Між оболонками існує взаємозв’язок. Під впливом води відбуваються зміни рельєфу суходолу. Теплі течії зігрівають атмосферу в тих місцях, де вони протікають; холодні навпаки — охолоджують. У вигляді пари та хмар вода постійно знаходиться в атмосфері. Від рельєфу залежить швидкість течії річок. При виверженні вулканів у повітря виділяються різні гази та вулканічний попіл. Від вітру залежить напрямок морських течій. Він також впливає на рельєф місцевості, особливо рівнин, вкритих пісками. Кількість опадів впливає на повноводність річок. Отже, між оболонками Землі існує постійний зв’язок. Вони об’єднуються в цілісну систему і створюють умови, необхідні для життя на планеті.

Живі організми також здійснюють вплив на оболонки Землі.

Перші живі істоти виникли у воді і були набагато простіші порівняно з найбільш примітивними істотами, які існують нині. Водорості збагатили воду та повітря киснем. Поступово виходячи на суходіл, у вологих місцях бактерії, одноклітинні тварини й рослини брали участь у створенні ґрунту. Таким чином створювались умови для життя рослин на суходолі. Рослини збагатили повітря киснем, сприяли створенню озонового екрану; використовуючи сонячне проміння, створювали органічні речовини необхідні для тварин. Поступово живі організми опанували всі оболонки Землі. Вони суттєво змінили вигляд планети: перетворили верхню частину літосфери, створивши ґрунт; сприяли зміні складу атмосфери та гідросфери.

Живі організми створюють особливу оболонку, яка проникає в інші сфери Землі і пов’язує всі компоненти в найбільшу екосистему — біосферу.

Біосфера — це оболонка Землі, яку утворюють і на розвиток якої впливають усі живі організми.

Верхня межа біосфери знаходиться в атмосфері, заселеній тільки до озонового екрану, оскільки низькі температури та ультрафіолетове випромінювання згубно діє на живих істот. На висоті 20–25 км трапляються спори грибів, бактерії.

Гідросфера заселена повністю, але більша різноманітність організмів спостерігається в товщі води, куди проникає сонячне проміння.

Нижня межа біосфери проходить у літосфері. З глибини 0,5–2 м від поверхні кількість живих організмів швидко зменшується. На глибині 10 м живі істоти не зустрічаються, бо велика щільність середовища та підвищення температури обмежують їхнє існування. Але і тут бувають винятки. У нафтових родовищах на глибині приблизно 2–3 км були знайдені бактерії.

Найбільша щільність живих організмів на суходолі, поверхні води океану та на його дні до глибини 200 м, куди ще надходять сонячні промені. Саме на межі атмосфери, гідросфери та літосфери найсприятливіші умови для життя.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.