Школяр УкраїниТема 2. Природні та штучні екосистеми

Екосистема. Харчові ланцюги

Угруповання живих істот — це не хаотичне зібрання, а складна система, яка є результатом тривалого процесу еволюції. Живі організми групуються не будь-як, а лише за законами спільного, взаємопов’язаного існування в певних умовах довкілля.

Природні угруповання, у які об’єднуються для спільного життя рослини, тварини, гриби, мікроорганізми та їхнє середовище існування, називають екологічною системою, або екосистемою.

Наприклад, екосистемою можна вважати мішаний ліс, тому що його компоненти (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) співіснують у певному середовищі і тісно пов’язані між собою. Якщо подивитися на рослинне угруповання мішаного лісу, то стає помітно, що рослини мають різну висоту. Це пов’язане з їхніми різними вимогами до умов існування. Так, одним рослинам необхідно більше світла. Це високі дерева (дуби, ясени). Інші дерева потребують менше світла (клени, липи, берези). Під ними розташовуються кущі, невимогливі до світла (ліщина, шипшина, крушина). Найнижчий рівень утворюють трав’янисті рослини (конвалії, проліски, медунки), мохи, які задовольняються невеликою кількістю сонячного світла. Таке розміщення рослин залежно від вимог до умов існування називається ярусністю.

Обов’язковою умовою існування будь-якої екосистеми є забезпечення всіх організмів, що її утворюють, поживними речовинами.

Основу екосистем складають рослини, бо вони створюють органічні речовини з неорганічних, тобто стають харчовою базою для тварин. Рослинами живиться більшість комах, а також травоїдні тварини та гризуни. Комахи слугують їжею для птахів, якими у свою чергу живляться хижі птахи та звірі. Утворюється міцний ланцюг, в основі якого лежать харчові зв’язки.

Ланцюг живлення — це послідовність організмів, у якій кожен попередній представник є їжею для наступного. Наприклад, рослини їсть заєць, на якого полює вовк; листя рослин їсть гусінь, якою живиться синиця тощо.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.