Школяр УкраїниВластивості живих організмів. Ріст та розвиток

До організму потрапляють речовини із зовнішнього середовища, що забезпечують процеси життєдіяльності цього організму. Під час живлення потрапляє їжа та вода, дихання забезпечує надходження кисню. Організм переробляє ці речовини, частину засвоює, а частину виводить назовні, тобто відбувається процес виділення. Таким чином, між організмом і середовищем відбувається обмін речовин.

Надходження з їжею поживних речовин забезпечує ріст та розвиток, усі ці процеси разом необхідні для набуття дуже важливої властивості організму — здатності до розмноження.

Зміна умов довкілля викликає відповідні реакції організму (зміни в поведінці живих істот). Ця властивість називається подразливістю. Основні властивості живих організмів — це живлення, дихання, виділення, обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, подразливість.

Ріст — це збільшення розмірів та маси організмів.

Рослини ростуть протягом усього свого життя. Їхній ріст супроводжується збільшенням розмірів та утворенням нових вегетативних органів. Такий ріст називається необмеженим.

Ріст тварин також супроводжується збільшенням розмірів — пропорційно збільшуються всі органи, що утворюють тіло тварини, але нові органи не утворюються. Ріст триває певний період життя тварин, тобто є обмеженим.

Організми протягом життя не тільки ростуть, але ще й розвиваються, змінюючи свій вигляд; набувають нових якостей.

Розвитком називаються незворотні закономірні зміни, що відбуваються в організмі живих істот із моменту його зародження до кінця життя.

Нові якості, які з’являються в рослин та тварин під час розвитку, — це здатність до розмноження.

Розвиток, у процесі якого новий організм від народження є подібним до дорослої тварини, називають прямим. Такий розвиток характерний для більшості риб, птахів, ссавців.

У деяких тварин розвиток відбувається з дивовижними перетвореннями. Наприклад, у метеликів із яєць вилуплюються личинки-гусені, які через певний час утворюють лялечку. На стадії лялечки відбуваються складні процеси перетворення, і вже з неї виходить новий метелик. Такий розвиток називають непрямим, або розвитком з перетвореннями. Непрямий розвиток характерний для метеликів, жуків, жаб.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.