Школяр УкраїниОбмін речовин та енергії

Обмін речовин — це сукупність процесів поглинання речовин із навколишнього середовища, їхніх перетворень в організмі та виведення з нього продуктів життєдіяльності.

У тілі живих організмів постійно відбувається обмін речовин і перетворення енергії. Основу обміну складають процеси синтезу — утворення складних органічних сполук із простих, на які витрачається енергія, та процеси розпаду — перетворення складних органічних сполук на прості, під час яких енергія виділяється. Енергія необхідна організмам для підтримання життєдіяльності, забезпечення таких процесів, як живлення, дихання, ріст, розвиток, рух, розмноження, подразливість.

У природі постійно відбувається обмін речовин. Усі живі організми здійснюють обмін речовин із навколишнім середовищем: поглинають поживні речовини й виділяють продукти життєдіяльності.

Для живих організмів Землі основним джерелом енергії є сонячне світло. Зелені рослини здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних, використовуючи енергію світла. Вони безпосередньо поглинають сонячну енергію та витрачають її для забезпечення процесів життєдіяльності або запасають її у вигляді синтезованих сполук (білків, жирів, вуглеводів). Енергія, яку рослини запасають під час фотосинтезу в органічних речовинах, виділяється в процесі дихання, коли ці речовини руйнуються. Так забезпечуються процеси життєдіяльності рослинного організму: всмоктування води, розкривання пелюсток, обертання листків до світла, проростання насіння.

Для тварин джерелом енергії є готові органічні речовини, які вони одержують із їжею (рослинного чи тваринного походження). Розщеплення складних сполук супроводжується вивільненням енергії, що забезпечує процеси життєдіяльності організмів, у тому числі синтез нових органічних сполук. При цьому синтезуються речовини, притаманні даному організму, які є будівельним матеріалом і тому відіграють важливу роль у процесах росту та розвитку. Енергія, яка виділяється, забезпечує рух, підтримує сталу температуру тіла тварин та всі інші процеси життєдіяльності.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.