Школяр УкраїниДихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів

У більшості організмів дихання супроводжується поглинанням кисню і виділенням вуглекислого газу, тобто газообміном. Але для організму важливо те, що кисень бере участь у перетвореннях органічних речовин із виділенням енергії. Для дихання всім живим істотам необхідний кисень.

Дихання — це сукупність процесів, що забезпечують поглинання організмом кисню, його використання в перетворенні речовин і видалення вуглекислого газу. Дихання — одна з основних властивостей організмів.

У рослин немає спеціальних органів дихання, тому повітря потрапляє до рослинного організму через спеціальні отвори-продихи, розміщені на стеблі та листі. Дихають рослини увесь час протягом доби, але використовують набагато менше кисню, ніж виділяють під час фотосинтезу. Саме тому рослини називають «зеленими легенями» нашої планети.

Дихання тварин забезпечують спеціальні органи — органи дихання. Так, риби поглинають кисень, розчинений у воді, зябрами. Жаби можуть дихати за допомогою легенів та через свою вологу шкіру. Птахи потребують багато кисню, тому в них дуже складна система дихання: їхні легені закінчуються повітряними мішками, що проникають навіть у кістки. У комах є спеціальні трубочки — трахеї, через які повітря надходить в організм. Відмінні за будовою системи органів дихання є результатом пристосування живих організмів до різних умов існування. Однак, незважаючи на відмінність будови, усі ці системи дихання виконують одну функцію — забезпечують надходження кисню в кров, яка розносить його по всьому тілу, де він використовується для хімічних реакцій, що постійно відбуваються в організмі.

Отже, надходження кисню та виділення вуглекислого газу в рослинному організмі забезпечують продихи, у тваринному — органи дихання.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.