Школяр України1.3. Поява людини сучасного типу

Пізній палеоліт (35–11 тис. років тому) припадає на кінець льодовикової доби. У цей час з’являються нові знаряддя праці: різці, проколи, ножеподібні пластини, наконечники легких списів-дротиків та ін. Люди навчилися виробляти знаряддя праці з кісток і рогу тварин: гарпуни, шила, голки, проколки.

Вони будували, переважно на берегах річок, житла — землянки і напівземлянки. Із кількох таких жител утворювалося поселення (стоянка). В Україні найбільш ранньою серед них є Радомишльська стоянка на Житомирщині. А однією з найцікавіших знахідок є стоянка у с. Мезині на березі Десни, поблизу м. Новгорода­Сіверського на Чернігівщині.

У часи пізнього палеоліту на зміну первісному стаду прийшла матріархальна родова община. Основним осередком суспільства став рід — група кровних родичів, яка походила від спільних жіночих предків (матріархат) за материнською лінією. Члени роду спільно здобували все необхідне для життя і спільно використовували його. Провідна роль у роді належала жінці.

Родові общини об’єднувалися в племена, з утворенням яких сформувався родоплемінний первіснообщинний лад. Основою такого формування було спільне володіння засобами виробництва й розподіл результатів праці порівну.

Але людина усе ж таки була безсилою в боротьбі з природою. Зароджуються релігійні вірування (тотемізм, магія, анімізм) та мистецтво.

У добу пізнього палеоліту склався сучасний антропологічний тип людини — «людина розумна» (homo sapiens). Від назви печери Кро­ма­ньйон у Франції, де були вперше знайдені рештки такої людини, її названо кроманьйонцем. Залишки людини такого типу знайдені в Україні на пізньопалеолітичних стоянках.

Мезоліт

Археологи вважають, що мезоліт (від грецьких слів «мезос» — середній і «літос» — камінь) — се­редній кам’яний вік — почався майже 11 тис. років тому і закінчився приблизно 6 тис. років тому. У цей час почалося нове потепління. Великі тварини або вимерли (мамонти й шерстисті носороги), або відійшли на північ. Люди почали полювати в основному на тварин сучасних видів: благородного оленя, лося, бика, коня, ведмедя, кабана та ін. Для полювання люди почали застосовувати лук і стріли з крем’яними та кістяними наконечниками. Крім полювання, люди займалися рибальством і збиранням рослинності.

Стоянки мезолітичної епохи виявлені у багатьох місцях Східної Європи. В Україні це Журавська стоянка на Чернігівщині, Гребениківська на Одещині, у навісі Фатьма-Коба поблизу Байдарської долини та скельному сховищі Мурзак-Коба на р. Чорній у Криму і багато інших.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.