Школяр УкраїниТема 1: Життя людей за первісних часів

1.1. Виникнення людини. Залюднення Європи

Першою формою людського співжиття було первісне суспільство, що охоплює епоху від виникнення людини до становлення ранньофеодальної формації. Початки розвитку людства сягають приблизно 3 млн. років тому.

Для первіснообщинного суспільства характерні такі риси: низький рівень розвитку продуктивних сил і як наслідок — майже повна залежність людини від природи; безсилля людини перед природою, яке зумовило об’єднання людей у громади та виникнення общинної власності на засоби виробництва; рівномірний розподіл продуктів праці між членами громади; постійне кочове життя, обумовлене пошуком нових місць проживання; відсутність експлуатації людини людиною, класів і держави; язичницькі вірування у богів (бога Сонця, Вогню, Дощу та ін.), тобто обожнювання тих сил природи, які певним чином впливали на життя людини.

Про життя первісних людей ми дізнаємося з археологічних розкопок.

Первіснообщинне суспільство пройшло кілька етапів розвитку.

Кам’яний вік — найдавніший період в історії людства. Дослідники поділяють кам’яний вік на такі стадії: ранній палеоліт, пізній палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт (палеоліт — від грецьких слів «палайос» — стародавній і «літос» — камінь).

У період раннього палеоліту (від 3 млн. років до 35 тис. років тому) у міжльодникові часи природні умови були сприятливими для людини. Тоді жили істоти, які належать до найбільш ранніх фізичних типів людини — «людина уміла», пітекантроп та ін. Ці істоти відрізнялися від тварин тим, що спілкувалися між собою за допомогою звукової мови й уміли виробляти й використовувати палиці і камені як примітивні знаряддя (ручні рубила, відщепи). Давні люди не мали постійного житла, вели бродяче життя, щоб прохарчуватися. Жили давні люди невеликими родовими колективами — первісними стадами.

На території сучасної України давні люди з’явилися в епоху раннього палеоліту — майже 1 млн. років тому. Залишки найдавніших стоянок первісних людей знайдені археологами в різних місцевостях, у тому числі й в Україні: на Дністрі — поблизу с. Лука-Врубловецька (Кам’янець­Подільський район Хмельницької області), на Донбасі — поблизу с. Амв­росіївка, на березі р. Кринки, неподалік від Житомира та ін.

Найдавнішою стоянкою первісних людей на території України є поселення поблизу с.Королеве Виноградівського району на Закарпатті. На Закарпатті відкопано 20 палеолітичних стоянок первісних людей.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.