Школяр УкраїниТектонічні структури

Тектонічна будова

Рівнинна  частина України знаходиться в південно-західній частині Східноєвропейської платформи, а західна та північна входять до складу Середземноморського складчастого геосинклінального поясу.

Коротка характеристика основних тектонічний структур України

Назва

Географічне положення

Особливості

Геологічна будова (гірські породи)

Український щит

простягається вздовж Дніпра смугою завдовжки понад 1000 км, завширшки 250 км

брилове підняття кристалічного фундаменту платформи

метаморфічні: магматити, гнейси, гранітогнейси, кристалічні сланці; магматичні: діабази, габро

Волино-Подільська плита

знаходиться на заході України між Львівською западиною та Українським щитом

поділяється на моноклінальний схил Українського щита та палеозойський прогин — Галицько-Волинську синеклізу; глибина залягання фундаменту — 7000 м

фундамент складений магматичними і метаморфічними породами

Дніпровсько-Донецька западина

знаходиться на північному сході України в південній частині Східноєвропейської платформи

східчасте зниження докембрійського фундаменту, головний елемент — центральний грабен, потужність відкладень в ньому — 18000 м

осадово-вулканогенні відкладення девону й осадові відкладення карбону та перму

Донецька складчаста      область

знаходиться в південно-східній частині України

утворилася в епоху герцинської складчастості, в мезозої та кайнозої проявлялись альпійські тектонічні рухи

утворена осадовими, переважно палеозойськими, відкладеннями, що залягають на кристалічному фундаменті (пісковики, вапняки, гіпси)

Причорноморська западина

знаходиться на півдні України

утворилася на початку крейдового періоду

складена осадовими відкладеннями крейдового та антропогенового періодів

Скіфська платформа

знаходиться на півдні України, між Українським щитом і Причорноморською западиною

молода платформа, фундамент сформувався протягом байкальско-кіммерійського періоду, чохол формувався з пізнього протерозою

складена породами платформенного походження

Закарпатський прогин

знаходиться на заході України

входить до складу Карпатської складчастої системи

складений неогеновими породами

Кримські гори

знаходяться на заході України

області альпійської складчастості

складені осадовими породами (пісковики, вапняки)

Українські Карпати

знаходяться на півдні України

Мінерально-сировинні ресурси

Мінерально-сировинні ресурси — усі розвідані корисні копалини, які використовуються чи можуть використовуватись у різних галузях господарства.

Класифікація корисних копалин за їх подальшим використанням

- рудні (гірські породи, з яких доцільно видобувати чорні та кольорові метали);

- паливні (гірські породи, що містять енергоресурси (вугілля, нафту, газ, торф, горючі сланці тощо));

- нерудні (гірські породи, що містять гірнично- та агрохімічну, будівельну, промислову сировину (сірку, сіль, глини, фосфорити та ін.)).

Багатства мінерально-сировинних ресурсів України зумовлені особливостями геологічної будови її території. Різноманітність геологічно-структурних умов й величезний період часу (близько 2,5 млрд. років) визначили формування майже всіх видів корисних копалин.

Взаємозв'язок між тектонічною, геологічною будовою та корисними копалинами на території України

Частини тектонічної структури

Типи корисних копалин

Види корисних копалин

Український щит

Фундамент

рудні

залізні, ільменіт-апатитові, уранові, алюмінієві, мідні, молібденові, нікелеві руди, берилій, літій, германій, ніобій, скандій, золото, платиноїди

нерудні

алмази, флюорит, графіт, облицювальне та декоративне каміння

Платформенний чохол

рудні

манганові, уранові, ільменіто-рутило-цирконієві руди

нерудні

каолін, глини

паливні

буре вугілля

Дніпровсько-Донецька западина

Південна частина

паливні

кам'яне вугілля (Донбас)

нерудні

кам'яна сіль, вогнетривкі та тугоплавкі глини, гіпс

На більшості території

паливні

газ, газоконденсат, нафта

Геосинклінальна зона Карпатської складчастої області

Закарпаття

рудні

золото, поліметали, ртуть

Передкарпаття

нерудні

сірка, калійні та магнієві солі, барит, алуніт

Передкарпаття

паливні

газ, нафта

Волино-Подільська плита

Північна частина

рудні

самородна мідь (аналог родовищ біля Великих озер у США)

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.