Школяр УкраїниКругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Редуценти — гетеротрофні організми, які в процесі життєдіяльності перетворюють органічні залишки в неорганічні речовини (бактерії, гриби, тварини — копрофаги, некрофаги, детритофаги тощо). Редуценти є завершальною ланкою у кругообігу речовин і по­току енергії в системах.

Отже, біогеоценози, як і екосистеми, — це відкриті системи, які для існування потребують постійного припливу енергії (енергії Сонця). Організми підтримують безперервний кругообіг речовин у природі, причому кожен вид використовує лише частку органічної речовини. У результаті формуються ланцюги живлення, які являють собою взаємозв’язки видів, поєднаних харчовими відносинами, що створює певну послідовність у передачі речовин і енергії.

Агроценоз — це штучна екосистема, угруповання рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів, створене для отримання сільськогосподарської продукції, яке регулярно підтримується людиною.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.