Школяр УкраїниСинтаксис простого речення

Простим називається речення, в якому є одна граматична основа. Граматична основа може складатися з двох головних членів — підмета і присудка: Забилось серце. Дрімає соняшник. Такі речення називаються двоскладними.

Просте речення, граматична основа якого складається з одного головного члена, називається односкладним: Надворі смеркало й сутеніло. Односкладні речення не слід плутати з неповними, в яких може бути пропущений головний член речення: По тім боці — моя доля, по сім боці — горе.

 

Головні члени речення

Підмет це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що? За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (кількома словами).

Способи вираження підмета:

- іменниками, займенниками в називному відмінку: У небі сонце — серед нив я.

- неозначеною формою дієслова: І плакати — це також щастя.

- прикметником та дієприкметником: Тоді старшенька моя й гукає.

- числівником: Обидва почували себе добре лише один біля одного.

- фразеологічними сполученнями: Бабине літо висіло на віттях як прядиво.

- власними назвами: В синім небі Чумацький Шлях показує дорогу.

- нерозкладними словосполученнями: За волю кожний з нас поляже.

- службовими словами і вигуками: Переможне «ура!» пронеслося над степом.

Присудокце головний член двоскладного речення, що означає дію, стан або ознаку підмета і граматично пов’язаний з ним. Відповідає на питання: що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке?

За своєю структурою присудок може бути простим та складеним.

Простий присудокособова форма дієслова, що передає граматичні значення часу, способу, виду, особи, числа. Простий присудок можети бути виражений:

- інфінітивом: Я їй розказувати, а вона сміятись та ридати.

- наказовим способом (означає несподівану дію): Нехай громада судить межи нами!

- усіченим дієсловом (означає різку одноразову дію): Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки — стриб! стриб! стриб!

Складений присудок складається з двох компонентів:

1. Допоміжного дієслова-зв’язки: бути, стати, могти...

2. Імені або інфінітива: Він буде військовим. Відповідно до природи другого компонента розрізняють складений іменний та складений дієслівний присудки. У складених присудках допоміжні дієслова є неповнозначними. Складений іменний присудок складається з дієслова-зв’язки та іменника, займенника, числівника, дієприкметника, дієприслівника, прикметника: Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. І зробився я незримий. Іменна частина складеного іменного присудка може виражатися всіма частинами мови, що належать до іменника: (іменник, дієприкметник, числівник, займенник, фразеологізм). Іменник у присудку зі зв’язкою бути може стояти як у називному, так і в орудному відмінках: Еней був парубком моторним. У ролі зв’язки виступають дієслова бути, стати, становити, вважатися, називатися, лишатися, являти собою, видаватися тощо.

Складений дієслівний присудок складається з допоміжного особового дієслова та інфінітива. Допоміжне дієслово передає граматичне значення — способу, часу, особи, числа, а інфінітив називає конкретну дію: Починав жевріти схід сонця. Тут мусить бути стежка.

Тире між підметом і присудком

Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної (нульової) зв’язки ставиться тире:

1. Якщо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку: Мова — явище космічне.

2. Якщо підмет і присудок виражені числівниками: Двічі по два — чотири.

3. Якщо один із головних членів виражений інфінітивом, а другий — іменником у називному відмінку: А поміч подати — даремна турбота.

4. Якщо обидва головні члени речення або один із них виражається неозначеною формою дієслова: Заміж іти — не дощову годину перестояти.

5. Перед частками це, то, ось, значить або коли їх можна поставити: Футбол в тумані, де гравець, як мім — то, може, найдавніша з пантомим.

Тире не ставиться:

1. Коли підмет виражений особовим займенником: Я син свого народу.

2. Між підметом і присудком, вираженим іменником, якщо між ними з’являються вставні конструкції: Він, може, теж коваль.

3. Коли до складу присудка входять слова як, ніби: Зимове сонце як вдовине серце. У нього очі наче волошки в житі.

4. Якщо присудок стоїть перед підметом: Хороша таки штука життя.

5. Якщо перед іменною частиною стоїть частка не: Молодість — буйність, а старість не радість.

6. Якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником: Україна дорога й близька моєму серцю.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.