Школяр УкраїниСкладне речення. Розділові знаки ускладносурядному реченні

Складним називається речення, яке складається з двох або кількох об’єднаних за змістом та інтонацією граматичних основ (простих речень).

За способом зв’язку виділяють два типи речень: сполучникове і безсполучникове. Складні речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні і безсполучникові. Частини складносурядного та складнопідрядного речень поєднуються за допомогою сполучників та сполучних слів, а частини безсполучникового — інтонацією. Розставляючи розділові знаки, слід орієнтуватися насамперед на будову речення, а не на інтонацію. Річ у тім, що не завжди там, де пауза, ставиться розділовий знак, і навпаки. Вмирає все в житті, та не вмирає слово. На морі ставало темно, тому що насувалася важка чорна хмара.

Розділові знаки в складносурядному реченні

Складносурядним називається складне речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднуються за допомогою сурядних сполучників і, та, а, але, проте, зате, чи, або...або, то...то: Не стрічаються гори з горами, а братаються люди з людьми.

Між частинами складносурядного речення можуть ставитися кома, крапка з комою і тире.

Кома ставиться між частинами складного речення перед усіма сполучниками (одиничними і повторювальними): Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.

Кома не ставиться:

- між частинами складного речення перед одиничними сполучниками: і(й), та(і), або, чи, якщо обидві частини мають спільне слово або спільне підрядне речення: Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара або пролітала пташинка.

- якщо обидві частини речення однотипні (питальні, спонукальні, окличні або називні речення): О котрій годині збираємось і куди поїдемо?

Крапка з комою ставиться:

- якщо частини складносурядного речення далекі за змістом або мають у своєму складі інші розділові знаки: То, бува, дощ холодний січе, а перестояти негоду немає де; то, бува, вітер осінній проймає до кісток, а обігрітися немає де.

Тире ставиться:

- якщо друга частина речення виражає наслідок, протиставлення або швидку зміну подій: Може вмерти і людина і розсипатися в порох — та горітиме на зорях велетенське її діло!

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.