Школяр УкраїниПорівняльні звороти

Відокремлюються комами:

- порівняльні звороти, які приєднуються за допомогою сполучників як, мов, немов, неначе, ніби, ніж, що, хоч та ін.: Із степу, як із вогкої печери, тягло свіжою прохолодою.

- у зворотах не хто інший, як; ніщо інше, як (кома ставиться перед як): Не що інше, як сила земного тяжіння, є вагою тіла;

Комами не відокремлюються звороти, якщо:

- перед порівнянням стоять прислівники зовсім, майже, частка не: Все він робив не як люди.

- вони входять до складу присудка: А голос у дівчини мов тої скрипки спів.

- вони є фразеологізмами або сталими виразами: почервонів як рак, упав як підкошений, б’ється як риба об лід, пристав як смола і подібні;

- вони є сполуками: як слід, як треба, як годиться і подібні: Зроби усе як слід;

- вони вводяться в речення за допомогою сполучника як (у ролі кого, чого) без додаткового відтінку причинності: Сприймаю Ваші слова як згоду.

- перед як, ніж у виразах (не) більш як, (не) раніш ніж, (не) довше ніж: Більш як півгодини пройшло.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.