Школяр УкраїниСила. Додавання сил

Будь-які зміни в природі відбуваються внаслідок взаємодії між тілами. М’яч, що лежить на землі, не почне рухатися, якщо його не штовхнути ногою, пружина не буде розтягуватися, якщо до неї не прикріпити важок тощо. Під час взаємодії тіла з іншими тілами швидкість його руху змінюється. У фізиці часто не вказують, яке тіло і як діє на дане тіло, а кажуть, що «на тіло діє сила».

Сила — це фізична величина, яка кількісно характеризує дію одного тіла на інше, в результаті якої тіло змінює свою швидкість. Сила є векторною величиною. Тобто, крім числового значення, сила має напрямок. Сила позначається літерою F та в Системі Інтернаціональній вимірюється в ньютонах. 1 ньютон — це сила, яка тілу масою 1 кг, що перебуває в стані спокою, надає за 1 секунду швидкість 1 метр за секунду при відсутності тертя. Виміряти силу можна за допомогою спеціального пристрою — динамометра.

В залежності від характеру взаємодії в механіці розрізняють три види сил:

  • силу тяжіння,

  • силу пружності,

  • силу тертя.

Як правило, на тіло діє не одна, а декілька сил. У такому випадку розглядають рівнодійну сил. Рівнодійною сил називають таку силу, яка діє так само, як декілька сил, що одночасно діють на тіло. Користуючись результатами дослідів, можна зробити висновок: рівнодійна сил, спрямованих вздовж однієї прямої в один бік, спрямована в той же бік, а її значення дорівнює сумі значень цих сил. Рівнодійна двох сил, спрямованих вздовж однієї прямої в протилежні боки, спрямована в бік більшої сили та дорівнює різниці значень цих сил.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.