Школяр УкраїниФотон

Експериментально було доведено, що світло поводить себе не тільки як хвиля, а й як частинка.

Елементарна частинка електромагнітного випромінювання називається фотон. Як і частинки, фотон має такі характеристики:

- Енергія. Енергія фотону дорівнює добутку сталої Планка на частоту випромінювання.

- Маса. Масу фотону можна обчислити як відношення енергії до квадрату швидкості світла. Фотон не має маси спокою. (Маса спокою фотону дорівнює нулю).

- Швидкість. Швидкість фотону є сталою величиною і дорівнює швидкості світла (3 помножити на 10 у 8 степені метрів за секунду).

- Імпульс. Знайти імпульс фотону можна, поділивши сталу Планка на довжину хвилі випромінювання, або як добуток маси фотону на швидкість світла.

Прояв світлом як хвильових властивостей, так і властивостей частинок називають корпускулярно-хвильовим дуалізмом.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.