Школяр УкраїниТема № 8. Світлові кванти

Явище фотоефекту

При поширенні світла проявляються його хвильові властивості, а при взаємодії з речовиною спостерігається його переривчаста структура. У розвитку уявлень про природу світла важливий крок було зроблено при вивченні фотоефекту.

Фотоефектце явище виривання електронів із речовини під дією випромінювання.

Кількісні закономірності цього явища були встановлені російським фізиком Столетовим.

Закони фотоефекту:

1. Число електронів, що вилітають із поверхні тіла під дією електромагнітного випромінювання, пропорційне його інтенсивності.

2. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів залежить від частоти опромінення і не залежить від його інтенсивності.

3. Для кожної речовини залежно від її температури і стану поверхні існує мінімальна частота світла, за якої ще можливий зовнішній фотоефект.

Червона межа фотоефектумаксимальна довжина хвилі, при якій ще можливий зовнішній фотоефект для даної речовини.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.