Школяр УкраїниСтворення держави США

Під час війни за незалежність у США відбулися серйозні внутрішні перетворення. Затвердилася республіканська форма устрою, були прийняті конституції окремих штатів. Перша Конституція США називалася «Стат­ті конфедерації і вічного союзу» і була прийнята Континентальним кон­гресом ще в 1777 р. Колишні 13 колоній, що стали шта­тами, вважали себе повністю незалеж­ними одна від одної й об’єдналися лише для захисту від спільного ворога — Англії. За Конституцією 1777 р., конгрес мав єдину палату, яка обиралася на один рік. Кожен штат посилав рівну кількість депутатів незалежно від того, скільки в ньому налічувалося населення. Посада глави держави не передбачалася. Конгрес не мав права збирати подат­ки. Кожен штат мав свою валюту та бюджет.

Після закінчення війни країна потребувала нової Конститу­ції та сильної державної влади. Цього ви­магало й міжнародне становище. Адже за кордоном майже не рахувалися з мо­лодою республікою.

За рішенням конвенту 1787 р. у Філадельфії проект Джеймса Медісона був покладений за ос­нову Конституції США. Ця Конституція діє в США і сьогодні.

Нова Конституція була побудована за принципами народовладдя і розподілу влади на зако­нодавчу, виконавчу та судову. Конгрес (ви­щий законодавчий орган) розділився на сенат і палату представників. Було введено посаду президента (глави виконавчої влади), якого обирали на чотири роки. Президент командував армією і флотом, призначав міністрів, мав великі повноваження. Також був затверджений Верховний суд. Його права поширювалися не тільки на су­дові справи, він міг давати висновки щодо нових законів, договорів і визна­чати, чи відповідають вони Конституції. Суд був незалежний від законо­давчої та виконавчої влади.

Вибори до конгресу повинні були проводитися населенням кожного штату. Кількість депутатів залежала від кількості жителів штату. Конгрес США мав право збирати податки, вводити єдине мито, карбувати монету, вирішував питання війни та миру.

У 1789 р. під тиском демократичних сил конгрес прийняв «Білль про права». У ньому проголо­шувалася свобода слова, друку, зборів, совісті (тобто віросповідання). Був уведений суд при­сяжних. Громадяни США отримали також право носити зброю.

Першим президентом США був обраний Дж. Вашингтон, який обіймав цю посаду упродовж двох строків (8 років).

США прагнули зберегти незалежні та дружні відносини з усіма країнами. Швидко завершився процес визнання незалежності Американської республіки. У цьому чимала заслу­га Дж. Вашингтона та інших «батьків-засновників» США — Т. Джефферсона, Дж. Медісона, Б. Франкліна та ін.

 


Всесвітня Історія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.