Школяр УкраїниОсновні поняття статистики. Завдання математичної статистики. Статистичне спостереження

Математична статистика розділ математики, в якому за допомогою математичних методів систематизується, опрацьовується і використовується результати досліджень для наукових і практичних висновків.

Статистичні дослідження проводяться статистичними методами.

Складові статистичного методу:

· Масове спостереження;

· Статистичне зведення одержаних результатів;

· Групування статистичних даних;

· Обчислення середніх величин та індексів;

· Побудова графіків.

Генеральна сукупність - множина однорідних елементів, з якої за певним правилом виділяють підмножину, яку називають вибіркою.

Приклад. При проведенні контролю якості виробів генеральна сукупність – множина всіх виробів, що підлягають перевірці на відповідність стандартам.

Завдання математичної статистикирозробка теорії статистичного виведення як системи методів розвязування задач, за допомогою яких з оброблених даних вибірки генеральної сукупності роблять висновки про властивості всієї генеральної сукупності.

Різниця між показниками генеральної сукупності і вибіркої генеральної сукупності називається похибкою вибірки або похибкою репрезентативності, і завдання математичної статистики – наблизити цю похибку до мінімуму. Сприяє цьому і правильно сплановане статистичне дослідження.

План проведення статистичного дослідження

1. Формулювання мети і задач дослідження, визначення обєму вибірки, місця і часу проведення спостереження.

2. Збір необхідних даних за допомогою статистичного спостереження.

Обробка зібраних даних, графічне їх подання.

Види статистичних спостережень

За часом

· Поточнесистематичне вивчення змін, які відбуваються в певній сукупності.

· Періодичне - вивчення змін, які відбуваються в певній сукупності через певний інтервал часу.

· Одиничне - вивчення змін, які не відбуваються в певній сукупності в разі потреби.

За ступенем повноти охоплення одиниць

· Суцільне - вивчення всіх одиниць сукупності;

· Не суцільне вибіркове вивчення частини одиниць сукупності.

За способом організації

· Звітне - вивчення змін на основі статистичних даних за різними звітностями.

· Експедиційне - безпосереднє спостереження призначеними особами змін у сукупності.

· Самообчислення - вивчення змін за допомогою заповнення статистичних форм одиницями сукупності.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.