Школяр УкраїниЗагальні способи добування солей. Поширення солей у природі та їх практичне значення

Розглянемо загальні способи добування солей.

1. Взаємодія металів з неметалами: 2Na + S = Na2S

2. Взаємодія кислот з металами (розташованими у ряді напруг до водню), основними оскидами та основами: Mg + 2HCl2 + H2­

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O

3. Взаємодія кислотних оксидів з основними оксидами та лугами:

SO3 + K2O = K2SO4

N2O5 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O

4. Взаємодія солей з металами, кислотами, лугами та іншими солями.

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3¯ + 3NaCl

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 ¯ + 2NaCl

Солі широко розповсюджені у природі та відіграють важливу роль у процесах обміну речовин у рослинних і тваринних організмах. Солі містяться в клітинному соку живих організмів, входять до складу різних тканей: кісткової, нервової, м’язової та інших. Також солі містяться в питній воді. Солі використовуються в промисловості та побуті. Вони необхідні для добування багатьох металів, мінеральних добрив, скла, мінеральних фарб, мийних засобів. Наприклад, натрій карбонат Na2CO3 використовують у виробництві скла. Природний кальцій ортофосфат Ca3(PO4)2 застосовують для одержання фосфорних добрив. Калій хлорид KCl використовують як калійне добриво та як вихідну речовину для добування інших солей Калію. Натрій хлорид NaCl є вихідною сировиною для добування соди, хлору та інших речовин.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.