Школяр УкраїниВзаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами

Вуглеводні, спирти, альдегіди і карбонові кислоти генетично зв’язані між собою. При цьому можна простежити поступове ускладнення будови речовини. Наприклад,

Взаємозв’язок між вуглеводнями

Узагальнюючи наведений приклад, слід зазначити, що спирти, альдегіди і кислоти є продуктами послідовного окиснення вуглеводнів:

C2H6C2H6OC2H4OC2H4O2.

Розглянутими класами далеко не вичерпується коло органічних сполук. Різноманітні перетворення кислот та інших речовин зумовлюють появу все нових класів і, таким чином, подальший розвиток різноманітності органічних сполук. Простежуючи зв’язок органічних сполук у напрямі їх ускладнення, можна помітити, що найпростішими первісними «цеглинками» є вуглеводні, від яких можна перейти до галогенопохідних, спиртів, альдегідів, кислот. Тому німецький хімік Карл Шарлеммер визначив органічну хімію як хімію вуглеводнів і їхніх похідних. Таке визначення органічної хімії враховує не лише генетичний зв’язок між різними класами сполук, а й різноманітність органічних речовин. А оскільки органічні речовини можна добути з неорганічних, то всі речовини природи пов’язані між собою.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.