Школяр УкраїниНасичені одноатомні спирти. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів. Склад їх молекул, електронні й структурні формули. Поняття про функціональну гідроксильну групу

Спирти – це органічні сполуки, у молекулах яких містяться одна або кілька функціональних гідроксильних груп, сполучених з вуглеводневим радикалом.

Їх можна розглядати як похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені гідроксильними групами. Зокрема, насичені одноатомні спирти походять від насичених вуглеводнів, у яких один атом Гідрогену заміщений гідроксильною групою. Загальна формула насичених вуглеводнів CnH2n+2, а загальна формула насичених одноатомних спиртів CnH2n+1OH.

Якщо вуглеводневий радикал позначити літерою R, загальна формула спиртів позначається як ROH.

Типовими представниками насичених одноатомних спиртів є метанол CH3OH і етанол C2H5OH. Оскільки до складу молекул наведених спиртів входить одна гідроксильна група OH, такі спирти належать до одноатомних.

Гідроксильна група OH є функціональною групою, тобто такою, що зумовлює хімічні властивості спиртів.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.